top of page

Hvordan vi jobber

Vi er en en-avdelings barnehage med barn fra 0-6 år. Selv om vi er mye sammen deler vi barna i mindre grupper i løpet av uka.

 Vår kjernetid er fra 10.00 – 14.00 hver dag. 

Vi deler barna etter alder inn i disse fire gruppene; marihøner (0-2 år), humler (3-4 år), ekorn (4-5 år) og bjørner (5-6 år/skolestartere).

bottom of page