top of page

Samarbeidspartnere

Foreldresamarbeid:

Det viktigste samarbeidet har vi med foreldre og forsatte. Det er de som kjenner barna best.

I barnehagen vår legger vi vekt på å møte barna og de foresatte i bringe- og hentesituasjonen slik at nødvendig informasjon utveksles. At hjem og barnehage har et godt samarbeid er et godt utgangspunkt for barnets trivsel. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å be om en prat ved behov. I tillegg har vi foreldremøter og foreldresamtaler to ganger i året.

Organisasjon For Private Barnehager (OFPB):

Alle de private barnehagene i Larvik har organisert seg sammen, og har møter hver måned. OFPB er en viktig organisasjon for Vårtun barnehage. Å stå flere barnehager sammen i viktige saker har vist seg å være til nytte for alle, først og fremst brukerne, men også for eiere og ansatte i de private barnehagene. Organisajon for private barnehager har blitt en viktig organisasjon både lokalt og nasjonalt og arbeider til beste for barn, foreldre og ansatte i Larviksamfunnet. Blant annet er vi høringsinstans for departementet. Visjonen for OFPB er ”I front… med klokskap og glede”. Les mer om OFPB på www.privatebarnehager.no

PBL

Vi er også stolt medlem av Private Barnehagers Landsforbund. Det er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Familiesenter:

Hjelpetjenestene i Larvik kommune kan nå lettere nåes via familiesentre i de ulike sonene i kommunen. Vårtun barnehage tilhører familiesentret i sone Stavern og Brunlanes. Her kan barnehagen søke råd i ulike saker, familier kan selv ta kontakt eller barnehagen og familien kan søke hjelp sammen. De ulike hjelpetjenester som er knyttet til familiesenteret er: helsesøstertjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten, PP-tjenesten, barnehagene og skolene. Ønsker du mer informasjon om familiesenteret, gå inn på www.larvik.kommune.no.

Larvik kommune:

Larvik kommune er det i overkant av 40 kommunale og private barnehager. Barnehagene samarbeider på tvers, spesielt med tanke på kurs- og kompetanseheving og felles opptakssystem. Administrasjonen i Larvik kommune er også en viktig samarbeidspartner for oss.

Overgang barnehage/skole:

Vi har en fadderordning med 5 klasse på Berg skole. Vi har noen samlinger på våren før våre barnehagebarn starter på skolen. Her møter vi også barn fra Helgeroa og Torpeløkka barnehage. Hvert år blir skolestarterne våre inviterer av førsteklasse til matematikk dag på skolen. Å få besøke skolen er stor stas og det knyttes gode relasjoner.

 

Aktører i nærmiljøet:

Vi legger stor vekt på å bli kjent i nærmiljøet vårt. Derfor har vi turdager der vi utforsker nærmiljøet rundt barnehagen. Vi går til Skytterbanen, besøker gapahuken og kuene. Fjellet ved Berg kirke er et spennende sted å utforske med sine fine huler.

bottom of page