top of page

Kurs og tjenester til foresatte

Her finner du oversikt over de ulike tilbudene rettet mot deg som foreldre

Vårtun_270819_12.jpg

01

Circle of Security (COS) er et foreldreveiledningsprogram.

 

Det finnes ulike kurs og grupper.

02

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Vårtun_270819_42-2.jpg
Vårtun_270819_7.jpg

03

Dette er for foreldre til de aller minste barna, 0 til 1 år. Gruppen varer ett år, så her blir dere godt kjent. Mor/Far og barn møtes jevnlig én gang i uken.

04

Dette er veiledningsprogram for foreldre med minoritetsbakgrunn. Barna dine er mellom 0 - 18 år.

Vårtun_270819_26.jpg
Vårtun_270819_31.jpg

05

TIBIR står for “tidlig innsats for barn i risiko” og er et kommunalt program som retter seg mot familier med barn i alderen 3-12 år.

Dette er en veiledningsmetode der målet er at barn og voksne kan gjenopprette en positiv relasjon slik at negative mønstre brytes og positivt samspill fremmes.

bottom of page