top of page

Besøk Oss

Helgeroveien 884

Ring Oss

95796773

Kontakt Oss

Hvem er vi?

Vi er en 1-avdelings barnehage med plass til barn i alderen 0-6 år. Å være en liten og oversiktlig barnehage opplever vi som en stor fordel. Siden alle er på samme avdeling blir vi godt kjent med hverandre, både store og små. Vi opplever at alle barna blir sett og hørt, og at avdelingen er preget av vennskap, hjelpsomhet og omsorg.

I 2008 fikk vi et flott nytt tilbygg til barnehagen i tillegg til at vi pusset opp det ”gamle”. Lokalene våre er lyse og trivelige.

Våren 2015 oppgraderte vi den ene lekeplassen vår. Her fikk vi gummiasfalt over det hele, ny sklie og sandkasse med hus. Lekeplassen er lagt spesielt tilrette for de aller minste barna, men de større barna bruker det også flittig! Vi har ellers flere andre uteområder rundt barnehagen vi benytter oss av samt en grillplass litt lenger bak og inn i skogen.

 

Vårtun barnehage tilhører Brunlanes Frikirke, og har utvidet kristen formålsparagraf. En av hovedtankene våre er: ”Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem”. Det synes vi passer godt til vår visjon: ”God bagasje på livets reise”.

bottom of page