top of page

Visjon

"Med god bagasje på livets reise"


Vi ser for oss at hvert enkelt barn som begynner i barnehagen har på seg en ryggsekk, med ulike erfaringer og verdier. Alle bærer med seg en livshistorie og vi ønsker å bidra positivt til denne historien, slik at alle barn kan se tilbake på barnehageårene som en positiv og god tid. Når vi legger planer for innholdet i barnehagen vil vi hele tiden ha for øyet at det skal være «god bagasje på livets reise». For oss handler denne visjonen om at alle barn skal oppleve vennskap, tillit og trygghet, samt at de erfaringene og verdiene vi gir dem skal være nyttige egenskaper å ha for fremtiden.

bottom of page