top of page

Åpningstider

Vi åpner k07.00 og stenger kl. 16.30

Vårtun barnehage holder stengt uke 28, 29 og 30 hvert år. Dersom det er få barn i barnehagen i ferier kan det da bli aktuelt med redusert åpningstid. I løpet av barnehageåret, er barnehagen i tillegg  stengt 5 dager for felles kompetanseheving og planlegging for personalet. Datoer for dette settes opp i barnehagens årsplan. Alle barn må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 av ukene skal være sammenhengene (noe de automatisk blir de 3 ukene vi er sommerstengt).

 

Skolestarterne må ha avviklet all ferie (dvs. 4 uker) i løpet av  det siste barnehageåret, dvs. innen 31.07. Foreldre må innen vedtatte frister gi skriftlig og bindende beskjed til barnehagen når barna skal ha ferie. Dersom det ikke er gjort settes barna opp på pålagt ferie de 4 siste ukene i juli. I øvrige ferier må barnet meldes på spesifikt til de ulike dagene/ukene, og påmeldingsfrist får dere av barnehagen. Det blir også sendt ut påminnelse om fristene for påmelding til barnehagen i feriene via MyKid.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Hvis barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte på MyKid.


Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er friskt nok til å oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem, skal barnehagen varsles.

 

Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foreldres ansvar. Pedagogisk leder på barnets avdeling kan inngå egen avtale med foresatte om medisinering. En slik avtale skal foreligge skriftlig i barnehagen.

Dersom allmenntilstanden til barnet tilsier at det ikke kan være i barnehagen uten medisinering av paracet o.l. skal barnet ikke oppholde seg i barnehagen.

For mer informasjon om når barnet bør holdes hjemme, klikk her

Når et barn begynner i barnehagen starter en ny og viktig periode for hele familien. 
De første dagene og møtet med personer og rutiner legger grunnlaget for tilliten mellom familien og barnehagens personale. Målet for tilvenningen er først og fremst at barnet og barnets foresatte skal opparbeide nok tillit og trygghet til barnehagen til at det oppleves greit å skilles.

TILVENNING

Den første tilvenningen i barnehagen beregnes som regel til 3 dager, men foresatte må forberedes på at det ofte kan ta noe lengre tid før barnet er trygt i barnehagen. I forbindelse med tilvenningen til barnehagen innvilger mange arbeidsgivere permisjon (med eller uten lønn) i inntil 3 dager. Om mulig kan det også være en fordel dersom familien har mulighet for kortere dager i barnehagen for barnet også en periode etter dette. 


Slik forbereder du deg:
*La barnet bli vant til å være hos andre enn bare mor og far. Kanskje tante, bestefar eller en venn kan være barnevakt et par timer, slik at barnet får erfaring med at du går og kommer tilbake.
*Besøk barnehagen før barnet skal begynne. Da handler det bare om å få gode opplevelser sammen uten at du skal gå noe sted. Husk å avtale med barnehagen først!
*Besøk gjerne utelekeplassen til barnehagen etter stengetid. Da får barnet utforske litt på egenhånd.
* Prøv gjerne å komme litt inn i barnehagens rutiner før barnet begynner, slik at tilvenningen ikke byr på store overraskelser for barnet. For eksempel sovetid la barnet bli vant til å sove i vogn ute.

Gode råd:
*Ikke gå fra barnet uten å si hadet.
*Ikke overdriv avskjeden – store avskjedsscener virker bare mot sin hensikt hvis barnet blir lei seg når du går. Det beste er å ta raskt farvel, selv om barnet gråter. Er du bekymret, kan du heller ringe barnehagen etter en halvtimes tid.
*Godta at barnet gråter. Fortsetter dette, ta det opp med barnehagen så dere kan finne en god løsning sammen.
*Det skaper trygghet om barnet får ha med seg et kosedyr eller smokken.
*Fortell barnet om hva som skal skje. Kommer du til å bli borte to timer, gjør en avtale om det og hold den.
*Ofte er det nok at en av foreldrene er med under tilvenning, slik at det ikke blir utrygt for de barna som allerede går i barnehagen.
* Har man mulighet så er det ønskelig at barnet i starten (de første ukene), har kortere dager. Det er mange nye inntrykk som skal bearbeides. 

Dag 1: Mor eller far skal være der hele tiden. Det blir satt opp en fast tid hvor det nye barnet med følge får møte de ansatte og leke med de andre barna. Det er best om foreldrene holder seg i nærheten av barnet og er tilgjengelige. Det er også en god idé at de deltar aktivt i introduksjonen av det nye miljøet. For personalet er det nyttig å se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om barnets vaner og måte og kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets hverdag i barnehagen bedre.

Dag 2: Personalet overtar mer ansvar for barnet, men fint om foreldrene legger barnet og er der til de sovner. Da har man gjerne en oppstartssamtale med foreldrene, mens barnet sover. Mor/far kan forlate barnehagen, men da er det viktig å være tilgjengelig på telefon.

Dag 3: Det er tid for å forlate barnet i barnehagen. Har de to første dagene gått fint, oppfordrer vi til at foreldrene leverer  før 10 og henter etter 14:00. Da har de fått med seg de daglige rutinene. Men vær alltid tilgjengelig slik at barnehagen kan komme lett i kontakt.

bottom of page