Livsglede barnehage

En Livsgledebarnehage skaper opplevelser gjennom felles aktiviteter med beboere på sykehjem. Vårtun besøker Søbakken sykehjem hver 3. uke.

 

Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten som det frivillige bidraget har for alle involverte. Vi er opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge. Besøkene hos de eldre i deres nærmiljø, kan forankres i barnehagens rammeplan.

Besøk Oss

Adresse:

Vårtun Barnehage

Helgeroveien 884

3267 Larvik

Telefon:

95796773

Epost:

vartunbarnehage@gmail.com

Barnehageplass

Søk barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars.

 

Vårtun barnehage foretar ellers fortløpende opptak til ledige plasser hele året.

  • Facebook