"Utvidet kristen formålsparagraf" - hva innebærer det?

Vårtun barnehage er eid av Brunlanes Frikirke. De ansatte i barnehagen har likevel ulik bakgrunn og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om denne til barna.

KAN JEG HA BARNET MITT I BARNEHAGEN SELV OM JEG HAR ET ANNET LIVSSYN?

JA! :) Vi har stor respekt for at familier har ulikt livssyn enn kristendommen. Foreldre med annen bakgrunn og livssyn har latt barnet sitt bli med på alt vi har gjort og formidlet i barnehagen. Det er både sunt og riktig å gi barna mest mulig kunnskap for at barna siden kan gjøre egne valg om hvor de vil stå. Men har noen særskilte ønsker er vi imøtekommende og hjelpsomme.

HVA INNEBÆRER DET AT BARNEHAGEN HAR UTVIDET KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF?

I Barnehageloven, kap. 1 § 1a kan en lese om bakgrunnen for vårt valg:

"Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformå".

Det at vi har utvidet kristen formålsparagraf betyr at vi står friere i forhold til formidling av kristendommen. Vi skal formidle, ikke forkynne. Barna skal få kunnskap om den kristne tro, bl.a. gjennom høytidene som jul og påske slik andre barnehager også gjør.

Besøk Oss

Adresse:

Vårtun Barnehage

Helgeroveien 884

3267 Larvik

Telefon:

95796773

Epost:

vartunbarnehage@gmail.com

Barnehageplass

Søk barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars.

 

Vårtun barnehage foretar ellers fortløpende opptak til ledige plasser hele året.

  • Facebook