Abonner på
Innlegg
Kommentarer

Pedagogisk plattform:

Vi tror at barn lærer ved å observere og imitere andre i samspill med omgivelsene. Vi tror det er av avgjørende betydning at det miljøet barna ferdes i er et trygt miljø, med rom for å prøve og feile og undre seg. Derfor er vi opptatt av at voksenrollen spiller en viktig rolle i barnehagen. Vi er modeller enten vi er det bevist eller ikke.

Vi ønsker i Vårtun å legge til rette for at alle barn kjenner seg Verdifulle, at både barn og voksne respekterer hverandre og viser hverandre omsorg. Vi jobber for at alle skal få delta i felleskapet og alle skal lære at tilgivelse, ærlighet og medmenneskelighet er med på å bygge gode felleskap.

Vi legger de kristne grunnverdier til grunn for vår pedagogiske praksis;

Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem!
Vi ønsker at Vårtun barnehage skal være et sted hvor:

 • Alle føler seg hjemme og «eier» barnehagen
 • Barna har mulighet til å utvikle og utfolde seg.
 • Alle skal ha en god hverdag
 • Alle barn skal bli sett hver dag
 • Alle skal bli møtt av blide, positive og omsorgsfulle voksne
 • Barna blir glade i å være ut
 

Vi ønsker å være et personale som kjennetegnes ved at vi er:

 • Omsorgsfulle/ Imøtekommende
 • Positive
 • Lojale
 • Lyttende
 • Lekende
 • Fleksible
 • Gode samarbeidspartnere for foreldrene.

 

 Mål for arbeidet vårt:

 • At barn og voksne skal være/føle seg velkomne og ivaretatt av tydelige og omsorgsfulle voksne
 • Imøtekomme barna og de foresattes behov, interesser og forventninger.
 • Sørge for at barnehagen innfrir kravene i forhold til de ulike lover og retningslinjer (barnehageloven, rammeplan og barnehagens vedtekter).
 • Jobbe kontinuerlig med kvalitet og vurderingsarbeid. Dette ved å lage planer som er lette å evaluere, og som synliggjør barnas medvirkning.
 • Vi ønsker å være en barnehage som fremmer Sosial kompetanse 

Vår Visjon:

¨ Med god bagasje på livets reise¨

Vi ser for oss at hvert enkelt barn som begynner i barnehagen har på seg en ryggsekk, med ulike erfaringer og verdier. Alle bærer med seg en livshistorie og vi ønsker å bidra positivt til denne historien, slik at alle barn kan se tilbake på barnehageårene som en positiv og god tid. Når vi legger planer for innholdet i barnehagen vil vi hele tiden ha for øyet at det skal være «god bagasje på livets reise». For oss handler denne visjonen om at alle barn skal oppleve vennskap, tillit og trygghet, samt at de erfaringene og verdiene vi gir dem skal være nyttige egenskaper å ha for fremtiden.