Abonner på
Innlegg
Kommentarer

Vi er en 1-avdelings barnehage med plass til barn i alderen 0-6 år. Å være en liten og oversiktlig barnehage opplever vi som en stor fordel. Siden alle er på samme avdeling blir vi godt kjent med hverandre, både store og små. Det blir et oversiktlig miljø som virker positivt inn på arbeidsmiljøet og foreldresamarbeidet og vi opplever at alle barna blir sett og hørt. Vi legger vekt på at de største barna får ansvar og hjelper de som er mindre, en oppgave de er stolte av. Vi opplever at avdelingen er preget av vennskap, hjelpsomhet og omsorg.

I 2008 fikk vi et flott nytt tilbygg til barnehagen i tillegg til at vi pusset opp det ”gamle”. Lokalene våre er lyse og trivelige.

IMG_7658

Våren 2015 oppgraderte vi den ene lekeplassen vår. Her fikk vi gummiasfalt over det hele, ny sklie og sandkasse med sandkasse hus. Lekeplassen er lagt tilrette for de aller minste barna og vi er superfornøyde med resultatet.

 

IMG_7675

 

 

Vårtun barnehage tilhører Brunlanes Frikirke og vi har utvidet kristen formålsparagraf. På en av samlingsstundene våre i uka hører vi en bibelfortelling og synger noen kristne sanger. Pastoren vår Arne har ansvar for denne samling hver tredje uke.  Vi vektlegger de kristne høytidene og i hverdagslivet i barnehagen leggers de kristne grunnverdier til grunn for vår virksomhet og pedagogiske plattform.  En av hovedtankene våre er at: ”Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem”. Det synes vi passer godt til vår visjon: ”God bagasje på livets reise”.

 

IMG_7687